Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Rady Osiedla LIPNIK


 

Akcja odbioru liści - w Liniku 28 listopada

Miasto organizuje akcję jednorazowego interwencyjnego odbioru liści bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, która odbędzie się się w dniach 21 oraz 28  listopada 2015 r.Wszelkie informacje dotyczące organizowanej akacji odbioru liści z nieruchomości zamieszkałych dostępne są na stornie internetowej http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/79-aktualnosci/162-akcja-liscie oraz http://www.um.bielsko.pl/.

 


Budżet Obywatelski 2016 -  możemy mieć nowe BOISKO 
W ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016, do głosowania został dopuszczony ogólnomiejski projekt modernizacji boiska przy ul. Ks. Brzóski. Mamy szansę zamienić boisko trawiaste na boisko do gier zespołowych (piłki nożnej, koszykówki, i/lub siatkówki) o nawierzchni poliuretanowej. Boisko to powstało wiele lat temu dzięki akcji społecznej mieszkańców, a obecnie możemy rozbudować to miejsce jako Teren Rekreacyjno-Sportowy "POD GAIKAMI". Część rekreacyjna jest już realizowana z projektów osiedlowych za lata 2015 i 2016. 
Teraz czas na część sportową. ulotka, plakat inne informacje zamieszczone są na facebook.com/projektydlalipnika 

Szczegóły projektu: nr OBB032 Sport inwestycją w przyszłość, czyli modernizacja boiska przy ul. Ks. Brzóski.


Uchwała dot. nowego planu dla Lipnika wg porządku obrad sesji 29.10 br. 

Projekt uchwały o przystąpienie do sporządzenia nowego MPZP został wprowadzony do porządku obrad sesji Rady Miejskiej na 29.10 br. Jednak dopiero podczas samej sesjji jest przyjmowana kolejność omawianych spraw. Dlatego też dopiero w czwartek, po planowanym na godzinę 10:00 rozpoczęciu sesji podamy orientacyjną godzinę kiedy to będzie poruszny temat terenów przemysłowych w Lipniku. Przypominamy, iż sesja odbywa się w głównym budynku ratusza na pierwszym piętrze i trwa od 10:00 do około 15:00. Sesja jest dostępna dla wszystkich mieszkańców i można na nią wejść i wyjść w każdej chwili, gdyż mieszkańcom udostępniany jest balkon nad salą sesyjną z niezależnym wejściem.

21.10 przedstawiciele RO Lipnik i Stowarzyszenia Atmosfera, mając na uwadze fakt, że przez uprawnioną grupę radnych został złożony projekt uchwały o przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), przedstawili na miejskiej  Komisji Gospodarki Przestrzennej postulaty mieszkańców wyrażające sprzeciw dla terenów przemysłowych i poparli wniosek radnych. Niestety, mimo przedstawienia argumentów i wskazania uchybień Komisja sceptycznie odniosła się do stanowiska mieszkańców popartego ponad 4000 podpisów i negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. Nie oznacza to odrzucenia wniosku, a jedynie opinie kilku radnych z komisji. 

Wniosek ten ostatecznie zostanie poddany pod głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej w czwartek  29.10 w sali sesyjnej ratusza, która trwa od 10:00 do około 15:00. Sesja jest dostępna dla wszystkich mieszkańców i można na nią wejść i wyjść w każdej chwili gdyż mieszkańcom udostępniany jest niezależny balkon nad salą. Przedstawiciele Rady Osiedla Lipnik będą uważnie przyglądać się głosowaniu.W obliczu postawy, z którą spotkaliśmy się zachęcamy wszystkich tych którzy jeszcze nie wyrazili swego zdania do zapoznania się z petycją zamieszczoną na stronie http://www.petycje.pl


Budżet Obywatelski 2016 – będzie rozbudowa placu zabaw
W ramach BO2016 dla Lipnika ostatecznie pozostał tylko jeden projekt osiedlowy. To oznacza, że automatycznie zostaje on skierowany do realizacji. Czyli będziemy mieli w 2016 roku, kontynuację budowy części rekreacyjnej tego terenu, w zakresie placu zabaw dla dzieci starszych i plenerową siłownię. Szczegóły projektu: Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - “POD GAIKAMI” etap II – tutaj.


UM wydał decyzję odmawiającą w sprawie kruszarni
Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta opublikowanym 14 października, została wydana decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań w sprawie budowy kruszarni przy ulicy Krakowskiej. Nie znamy jeszcze uzasadnienia decyzji, jednak dla nas jest to wyraźna informacja, że na obecną chwilę inwestor ma zablokowaną drogę do prowadzenia prac z tego zakresu. Od decyzji prezydenta inwestor może się odwołać do 14 dni. 
Mając na uwadze Państwa zaangażowanie wyrażone poprzez liczny udział w zebraniach (100-150 osób) oraz ilość złożonych wniosków indywidualnych o uznanie jako strona w postępowaniu o kruszarnię (ponad 300 osób), także widząc rosnący sprzeciw wyrażony na petycji już przez ponad 3300 osób, będziemy Państwa stale szczegółowo informować.
Obwieszczenie tutaj


Petycja: Już ponad 3 000 osób sprzeciwia się terenom przemysłowym przy Krakowskiej
3 189 podpisów osób sprzeciwiających się terenom przemysłowym, złożonych w zaledwie 2 tygodnie, wyraźnie obrazuje zdecydowane stanowisko lokalnej społeczności. Bardzo dziękujemy za powszechne zaangażowanie w uświadomienie konsekwencji zapisów w planie pozwalającym na ulokowanie wśród zabudowy mieszkaniowej i w bezpośredniej bliskości gór, negatywnie oddziałowujących na otoczenie inwestycji przemysłowych. Dziękujemy za dziesiątki list z podpisami dostarczanych do rady osiedla. Istotny jest fakt, że przeciwko zlokalizowaniu tu uciążliwego przemysłu mobilizują się również mieszkańcy Kóz, Hałcynowa i dalej sąsiadujące dzielnice. PETYCJA elektroniczna – link tutaj


Już 300 mieszkańców wystąpiło o status strony przy budowie kruszarni betonu
Jak uprzednio informowaliśmy, w UM toczy się postępowanie o udzielenie zgody na budowę kruszarni betonu w rejonie ulicy Krakowskiej. Mieszkańcy, którzy obawiają się, że strefa oddziaływania może negatywnie wpłynąć na ich nieruchomości mogą starać się o uzyskanie statusu strony w postępowaniu i składać swoje uwagi do planowanej inwestycji. Do tej pory do urzędu wpłynęło conajmniej 300 wniosków, na które urząd następnie powinnien odpowiedzieć stosownym pismem. 
Wnioski mogą być nadal składane, do czasu wydania przez prezydenta decyzji w sprawie. 
Więcej informacji znajduje się na stronie Stowarzyszenia Atmosfera: stowarzyszenieatmosfera.pl


Więcej w zakładce Aktualności.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


aby otrzymywać informacje o ważnych tematach poruszanych na stronie RO Lipnik wystarczy wypełnić załączony formularz

Spotkania Rady Osiedla Lipnik odbywają się w każdy I i III czwartek miesiąca od godz.: 19:00 w Domu Kultury w Lipniku.