WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA LIPNIK
Rada spotyka się w każdy I i III czwartek miesiąca od godz.: 19:00 w domu kultury przy ul. Podgórnej 29

Dodano: 2016-08-01    
Spotkania RO Lipnik - wakacyjna przerwa w sierpniu 
Rada Osiedla Lipnik informuje, że tradycyjnie w miesiącu sierpniu nie planuje spotkań członków rady z mieszkańcami. Kolejne spotkanie odbędzie się po wakacyjnej przerwie we wrześniu. W razie potrzeby pozostajemy w kontaktcie e-mail: ro.lipnik@gmail.com
Lipnicki piknik rodzinny, zaczynamy o 15:00 w sobotę 25 czerwca

Serdecznie zapraszamy na kolejny Lipnicki Piknik Rodzinny, który rozpoczynamy o 15:00 od wspólnych zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie OSP.
Będą skakańce, konkursy, Ciuchcia Beskidzka, tańce do nocy i wiele letnich atrakcji. ZAPRASZAMY!
Szczegłowy: program
pobierz tutaj, plakat pobierz tutaj
 dodano: 2016-06-02
   
STREFA PRZEMYSŁOWA - formularze wniosków 

Zgodnie z życzeniem uczestników zebrania, zamieszczamy dokumenty omawiane na spotkaniu Rady Osiedla w dniu 2 czerwca, w temacie etapu składania WNIOSKÓW w ramach procesu "zmiany MPZP w rejonie ulicy Krakowskiej". 
Wnioski można składać tylko do 6 czerwca na biuro podawcze w ratuszu. Listy do wniosku zbiorowego można wrzucić do skrzynki Rady Osiedla do niedzieli 5 czerwca.
  1. WNIOSEK_do_Prezydenta_BB_06.06.2016_indywidualny - pobierz tutaj
  2. WNIOSEK_do_Prezydenta_BB_06.06.2016_zbiorowy - pobierz tutaj
  3. LISTA_podpisów_wniosek_zbiorowy - pobierz tutaj

Dodano: 2016-05-27

Spotkanie RO Lipnik - 2 czerwca 19:00 sala OSP
Rada Osiedla Lipnik informuje, że trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy przemysłowej przy ulicy Krakowskiej. Obecnie trwa BARDZO WAŻNY ETAP składania  pisemnych wniosków do planu w terminie do 6 czerwca. W dalszych etapach nastąpi wyłożenie do publicznej wiadomości propozycji Urzędu Miejskiego, a następnie dyskusja publiczna i możliwość składania uwag do proponowanych zmian. Zapraszamy w najbliższy czwartek, tj. 2 czerwca o godzinie 19:00  wyjątkowo w strażnicy OSP na spotkanie poświęcone omówieniu proponowanych zmian


Dodano: 2016-05-27    
STREFA PRZEMYSŁOWA: do 6 czerwca czas na wnioski do zmiany MPZP
Biuro Rozwoju Miasta zmieściło na swojej stronie internetowej informację o możliwości składania szczegółowych wniosków i sugesti do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy przemysłowej przy ulicy Krakowskiej. Czas na wnioski mija 6 czerwca. Szczegóły tutaj.

Dodano: 2016-05-12
Budżet Obywatelski 2017 - czas na propozycje projektów

Od dnia 9 maja do 1 lipca 2016 r., można składać propozycje projektów ogólnomiejskich i lokalnych (osiedlowych) do Budżetu Obywatelskiego (Partycypacyjnego) na 2017 rok. Szczegółowy sposób złożenia wniosku opisany jest na stronie obywatelskibb.pl. Zachęcamy do kontaktu z członkami Rady Osiedla Lipnik, jeśli macie Państwo konkretne pomysły zarówno do projektów dla Lipnika jak i pomysłów ogólnomiejskich zlokalizowanych na terenie naszej dzielnicy. Postaramy się pomóc w prawidłowym przygotowaniu wniosku.

Przypominamy, iż dzięki inicjatywie mieszkańców w ramach projektów BO zaledwie w ciągu 2 lat, udało się  doprowadzić do modernizacji parkingu przed SP 13, modernizacji boiska, budowy placu zabaw, czyli inwestycji na blisko 1,2 mln złotych. Co będzie następne???


Dodano: 2016-05-12
Strefa przemysłowa – przystąpienie do procedury zmiany MPZP

Informujemy o rozpoczęciu procedury urzędowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym. W załączniku korespondencja:

  • uchwała RM o przystąpieniu do  procedury zmiany MPZP – pobierz tutaj
  • zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany MPZP – pobierz tutaj

Dodano: 2016-04-26
Rozpoczyna się proces zmiany MPZP obejmującego obszar strefy przemysłowej

Z-ca prezydenta Przemysław Kamiński, wypowiadając się w imieniu władz miasta Bielska-Białej, kategorycznie odrzucił ponowną propozycję aby UM przychylił się do procedury przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wg zakresu określonego w piśmie z dnia 28.12.2015, doprecyzowującym petycję mieszkańców.

W tej sytuacji członkowie Rady Osiedla, reprezentujący mieszkańców, otrzymali od władz miasta zapewnienie, że procedura zmiany MPZP obejmie swym zakresem prace polegające m.in. na:

- wykluczeniu możliwości lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, oraz

- wykluczeniu przedsięwzięć z listy potencjalnie oddziaływujących na środowisko (w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z późniejszymi zmianami).

Wg deklaracji vice prezydenta, podanie w uzasadnieniu uchwały zakresu zmian dotyczących przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko, nie ogranicza możliwości aby w drodze konsultacji składane były wnioski w szerszym zakresie tematycznym. Terytorialnie zasięg prowadzonych zmian, na wniosek członków RO, został poszerzony o dodatkowe tereny w stosunku do pierwotnej propozycji UM.

Dla Lipnika oznacza to, że zgodnie z podjętą dziś decyzją Rady Miejskiej, Urząd Miejski przystępuje do procedury sporządzenia zmian w MPZP, w odpowiedzi na sprzeciw dla strefy przemysłowej. Czekają nas konsultacje, podczas których będzie można składać wnioski. Wg deklaracji z-cy prezydenta procedura zmiany zapisów w MPZP ma szansę zakończyć się w ciągu 12 miesięcy.

W związku z tym, że plan nie może być sprzeczny ze studium, które niestety nie jest korzystne dla Lipnika, liczymy na dalsze zaangażowanie mieszkańców w żmudny proces ustalania ostatecznych zapisów planu. Mamy nadzieję, ze dojdzie do rzeczywistych konsultacji i ustanowienia zapisów w MPZP zapewniających zabezpieczenie warunków adekwatnych dla podgórskiej dzielnicy mieszkaniowej.  
dodano: 14.04.2016
 
Spotkanie rady osiedla przesunięte
w związku z dniami wolnymi przypadającymi w okolicy terminu weekendu majowego, kolejne spotkanie RO Lipnik odbędzie się 12 maja, tradycyjnie od 19:00.
W razie potrzeby kontaktu prosimy o przesłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adres: rolipnik@gmail.com

dodano: 25.03.2016

Uchwały RM dotyczące strefy przemysłowej w Lipniku
Dla uporządkowania, podajemy linki do obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz rozpatrywanych zmian, dla terenu gdzie zaplanowano strefę przemysłową. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

1) obecnie obowiązujący MPZP z 25.09.2012 - pobierz pismo tutaj
2) projekt uchwały wnoszącej o fragmentaryczne zmiany obecnie obowiązującego MPZP – w minimalnym zakresie odpowiada to wnioskom z Petycji mieszkańców pobierz pismo tutaj
3) projekt uchwały wnoszącej o przystąpienie do sporządzenia MPZP od nowa, z uwzględnieniem konsultacji społecznych dla całego zakresu obecnego planu - – w pełnym zakresie odpowiada to wnioskom z Petycji mieszkańców
pobierz pismo tutaj

Oba projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji Rady Miejskiej 26.04.2016. 


dodano: 22.03.2016

Stanowisko w sprawie odpowiedzi na PETYCJĘ
Została opublikowana odpowiedź na złożoną w październiku 2015 roku, petycję ze sprzeciwem dla strefy przemysłowej w Lipniku.

Niestety, Urząd Miejski nie przychylił się do naszych wniosków i dalej uważa, że teren u podnóża gór i w pobliży zabudowy mieszkaniowej, ma być przeznaczony na prowadzenie działalności przemysłowej. Tym samym skazuje nie tylko ten obszar ale i sąsiednie rejony na potencjalne uciążliwości związane z pyłem, hałasem, i innymi truciznami.
Nasze pełne stanowisko w tej sprawie przedstawiamy w załączonym piśmie. Wyraża ono wspólny pogląd lipnickich organizacji na sprawę.
pobierz pismo tutaj
Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej będzie sprawa poruszona przez naszych przedstawicieli, m.in w interpelacji radnej Barbary Waluś. 
pobierz interpelację tutaj
Będziemy również wiedzieli czy Urząd Miejski jest skłonny do prawdziwego rozwiązania problemu, czy tylko do działań pozornych. 
O kolejnych krokach będziemy Państwa informować. 
Czytaj więcej

Dodano: 2016-03-04
Wydarzenia: ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RO za rok 2015

W dniu 3 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności RO Lipnik za rok 2015. W spotkaniu uczestniczyło blisko 200 osób,  w tym 30 zaproszonych gości reprezentujących władze miasta oraz instytucje i firmy prowdzace działalność dotyczącą Lipnika.
Serdeczenie dziekujemy za aktywny udział mieszkańców w zebraniu. Dziękujemy również za przybycie zaproszonych gości. 

Poruszaliśmy bardzo wiele tematów. Padło wiele ważnych pytań o Lipnik. Odpowiedzi jakby trochę mniej. 
Jednak liczymy na to, że kompetentne osoby będą kontynowały zgłoszone zagadnienia.

Przedstawione sprawozdanie zostało zamieszczone w zakładce Aktywność Zachecamy do zapoznania się z nim.

Czytaj więcej

   SUBSKRYBCJA:
Aby otrzymywać informacje o ważnych tematach dotyczących Lipnika wystarczy wypełnić formularz.
SPOTKANIA 
RO Lipnik spotyka się w każdy I i III czwartek miesiąca od godz.: 19:00 w Domu Kultury.
STRONY POWIĄZANE:     FB/ProjektyDlaLipnika     FB/PodGaikami