Witamy serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Rady Osiedla LIPNIK


Spotkanie RO przesunięte na 23.10.2014 
INFORMUJEMY , IŻ KOLEJNE SPOTKANIE RADY OSIEDLA LIPNIK ZOSTAŁO PRZESUNIĘTE O 1 TYDZIEŃ PÓŹNIEJ I ODBĘDZIE SIĘ 23 PAŹDZIERNIKA 2014 O GODZINIE 19:00


Petycja "Odorowa" złożona u Prezydenta

Przedstawiciele RO Lipnik i Grupy Odorowej, w imieniu mieszkańców Bielska – Białej i okolic, w tym głównie mieszkańców dzielnicy Lipnik, w dniu dzisiejszym (30-09-2014) złożyli na ręce Prezydenta miasta Jacka Krywulta, petycję popartą symbolicznymi podpisami 4840 osób dotkniętych problemem długotrwałej i narastającej uciążliwości odorowej emitowanej z Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) w Bielsku-Białej. – szczegóły tutaj i tutaj.

Harmonogram działań ZGO
Decyzje UM i ZGO przedstawione na zebraniu 04-09-2014 zostały ujęte w konkretne działania osadzone w określonych datach. Szczegóły przedstawia załączony „Harmonogram działań inwestycyjnych i organizacyjnych przyjętych do realizacji w celu ograniczenia uciążliwości odorowej ZGO z dnia 16-09-2014” W postepowaniu o dobudowę 4 biorekatorów,  ZGO zmienił też wniosek o zmianę przepustowości „mokrych” z 36 000 na 28 000 Mg/rok.


Uciążliwość odorowa – decyzje mogące poprawić sytuację

4 września 2014 podczas zebrania Rady Osiedla Lipnik głównym tematem był problem uciążliwości odorowej. „Grupa odorowa”, która wyłoniła się spośród mieszkańców Lipnika przedstawiła podsumowanie dotychczasowych rocznych działań i propozycje dalszych. W efekcie działań antyodorowych i narośnięcia skali problemu zostały przedstawione decyzje prezydenta miasta Jacka Krywulta, które wydatnie mogą wpłynąć na zmniejszenie uciążliwości, informacje te przedstawił Przewodniczący RO Lipnik. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.doscsmrodu.pl

protokół zebrania tutaj


Następne zebranie Rady Osiedla odbędzie się we wrześniu

Informujemy, że tradycyjnie w miesiącu sierpniu nie odbywają się regularne spotkania Rady Osiedla.

Najbliższe zebranie odbędzie się 4 września o godzinie 19:00. W każdej chwili można skontaktować się z RO za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt tutaj.

Osoby zainteresowane postępami w działaniach na rzecz likwidacji uciążliwości odorowej odsyłamy do śledzenia strony doscsmrodu.pl.


Walka ze smrodem

Niestety problem uciążliwości odoru nadal doskwiera mieszkańcom bliższej i dalszej okolicy ZGO. Grupa mieszkańców, która wyłoniła się po wrześniowym spotkaniu podjęła inicjatywę monitorowania i uporządkowania skali uciążliwości. W tym celu powstała strona internetowa www.doscsmrodu.pl, na której możecie Państwo zaznaczyć na mapie kiedy i gdzie wystąpiła uciążliwość, złozyć swój podpis pod Petycją, czy znaleźć informacje gdzie interweniować. W obliczu bardzo nieprzyjemnego problemu, który dotknął naszą dzielnicę zachęcamy do szerokiej aktywności.
www.doscsmrodu.pl


Lipnickie ślady ojca Świętego Jana Pawła II

Jak zapewne wszyscy wiemy w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lipniku urodził się i został ochrzczony Karol Wojtyła ojciec papieża Jana Pawła II. Na łamach strony internetowej parafii możemy zapoznać się z dokładną historią śladów ojca jak i samego Papieża w Lipniku. kliknij tutaj


Gwarantowane 75 000zł dla Lipnika z Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 

Znane są już nowe zasady  BO na 2015. Główne zmiany:

- podział kwoty łącznej  3.750.000 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim (1.500.000,00 zł) oraz na projekty o charakterze lokalnym (2.250.000,00 zł – po 75.000 zł na każde z 30 Osiedli); (było w sumie 2 mln)
- wprowadzenie definicji zadania o charakterze ogólnomiejskim i zadania o charakterze lokalnym, (nie było podziału)
- dopuszczono do zgłaszania i głosowania osób, które ukończyły 16 rok życia; (było 18).
O konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.


Została wyłoniona firma, która ma wykonać nowe boisko przy SP 13/G4

boisko-wielofunkcyjne.jpg

Zgodnie z wieloletnim planem finansowym przy lipnickich szkołach rozpocznie się długo oczekiwane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Na wykonanie prac firma wykonawcza ma 3 miesiące od daty podpisania umowy. W zakres prac wchodzi m.in:

oczyszczenie terenu (zdjęcie warstwy humusu, rozebranie istniejących bramek do piłki nośnej); roboty ziemne, drenaż; warstwa podbudowy; dostawa i ułożenie nawierzchni poliuretanowej boiska; montaż piłkochwytów o wys.4 i 6 m z bramą i furtkami; dostawa i montaż urządzeń do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę; wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej; uporządkowania terenu budowy.


Więcej w zakładce Aktualności. 


ARCHIWUM WIADOMOŚCI


aby otrzymywać informacje o ważnych tematach poruszanych na stronie RO Lipnik wystarczy wypełnić załączony formularz

Spotkania Rady Osiedla Lipnik odbywają się w każdy I i III czwartek miesiąca od godz.: 19:00 w Domu Kultury w Lipniku.